Pomoc żywnościowa 2017

Film instruktażowyI N F O R M A C J A

    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016  będzie wydawana przez
Akcję Humanitarną „Życie” przy ul. Głubczyckiej 5b
 od godziny 9.00 do 13.00 w następujących dniach:


12.12.2017 r.
13.12.2017 r.
14.12.2017 r.
15.12.2017 r.

 

 PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH  PO OTRZYMANIU SKIEROWANIA!!!


Film instruktażowy


 


Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017.

W dniu 19.12.2017 w Akcji Humanitarnej „Życie” Oddział Kędzierzyn-Koźle (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2017:

- warsztaty dietetyczne
Planowana godzina rozpoczęcia gr. I 10.00 gr. II 12:00.
Miejsce warsztatów Dom Pomocy Społecznej w Sławięcicach ul. Zielna 1
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.   

 

PLAN SZKOLENIA DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

 

Rodzaj przeprowadzonych działań: Warsztaty dietetyczne

Termin: 19.12.2017  gr.I g. 10.00 gr.II g.12:00

Miejsce:
Dom Pomocy Społecznej w Sławięcicach ul. Zielna 1

Uczestnicy szkolenia: Podopieczni Organizacji Partnerskiej o zasięgu Lokalnym (OPL) –  Akcja Humanitarna "Życie" Oddział Kędzierzyn-Koźle

Koordynator Działań Towarzyszących POPŻ 2014-2020
Edward Ambicki

 

PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Czas

Temat zajęć

Prowadzący

Uwagi

Od

Do

1

10:00

10:15

Rozpoczęcie warsztatów

Koordynator projektu

Zapoznanie z organizacją warsztatów. Promocja Banku Żywności w Opolu

2

10:15

12:00

Wiem, co jem – jak jeść zdrowo i kupować z głową.
Nie marnuj jedzenia i wartości odżywczych.

Weronika Szumlak

 

3

12:00

14:00

Wiem, co jem – jak jeść zdrowo i kupować z głową.
Nie marnuj jedzenia i wartości odżywczych.

Weronika Szumlak

 

4

14:15

14:30

Zakończenie warsztatów

Koordynator projektu

Podsumowanie warsztatów

                Opracował:

                   Koordynator Działań Towarzyszących POPŻ 2014-2020

                  Edward Ambicki
 

W dniu 13.03.2017 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 ul.Stalmacha 20,
47-220 Kędzierzyn-Koźle zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu
Działań Towarzyszących Podprogramu 2016:

- warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych
Planowana godzina rozpoczęcia 16:00.

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.                     

 

 

PLAN SZKOLENIA DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

 

Rodzaj przeprowadzonych działań: Warsztaty dietetyczne

Termin:
27.10.2017  gr.I g. 10.00 gr.II g.12:00
Akcja Humanitarna "Życie" Oddział Kędzierzyn-Koźle


Miejsce:
Dom Dziennego Pobytu Nr 2 ul. Piramowicza 27 ( I gr.)
Dom Dziennego Pobytu Nr 5 ul. Kościuszki 43b ( II gr.)


Uczestnicy szkolenia:
Podopieczni Organizacji Partnerskiej o zasięgu Lokalnym (OPL) –  Akcja Humanitarna "Życie" Oddział Kędzierzyn-Koźle

Koordynator Działań Towarzyszących POPŻ 2014-2020
Edward Ambicki

 

PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Czas

Temat zajęć

Prowadzący

Uwagi

Od

Do

1

10:00

10:15

Rozpoczęcie warsztatów

Koordynator projektu

Zapoznanie z organizacją warsztatów. Promocja Banku Żywności w Opolu

2

10:15

12:15

Wiem, co jem – jak jeść zdrowo i kupować z głową.
Nie marnuj jedzenia i wartości odżywczych.

Weronika Szumlak

 

3

13:00

15:00

Wiem, co jem – jak jeść zdrowo i kupować z głową.
Nie marnuj jedzenia i wartości odżywczych.

Weronika Szumlak

 

4

18:15

18:30

Zakończenie warsztatów

Koordynator projektu

Podsumowanie warsztatów

                Opracował:

                   Koordynator Działań Towarzyszących POPŻ 2014-2020

                  Edward Ambicki