Zarządzenia Dyrektora 2019

Zarządzenie 22/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.03.2019.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie 21/2019: w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia polityki świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 20/2019: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kierownika w Dziale Usług Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 19/2019: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kierownika Domu Dziennego Pobytu nr 2 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 18/2019: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 17/2019: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 16/2019: w sprawie zmiany Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonego zarządzeniem nr 17/2016 Dyrektora Miejskiego
Zarządzenie 15/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2019.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w III kwartale 2019 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczn
Zarządzenie 14/2019: w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania wypłacanych świadczeń w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług
Zarządzenie 13/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2019.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych