21 grudnia 2022  r. weszła w życia ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. To zadanie ma na celu wsparcie m. in. gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze. O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Świadczenie nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z faktury za dostarczenia paliwa. Refundacja podatku VAT ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwa gazowe w nowym roku. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Nie później jednak niż do 29 lutego 2024 r.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.


Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.


Wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Rozstrzygnięcie

Podobnie jak w przypadku form wsparcia takich jak dodatek osłonowy, dodatek węglowy czy na inne źródła ciepła, przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wniosek o refundację

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP 
 • tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu, ul. M. Reja 2 A, 47-224 Kędzierzyn – Koźle oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn – Koźle.


Wzór wniosku: pobierz plik

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz pozostałych osób, których dane osobowe zostały podane w złożonym do MOPS wniosku, przetwarzane będą na podstawie między innymi:
 1. 6 ust. 1 lit. c) i na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 2. USTAWA dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185),
 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu ( U. z 2022 r. poz. 2687, z 2023 r. poz. 295),
 4. oraz innych przepisów prawa, które stanowią podstawę działania MOPS.
 1. Celem tego przetwarzania jest podjęcie decyzji związanej z przyznaniem następujących świadczeń i zgodna z tą decyzją wypłata przyznanych świadczeń:
 1. Dodatek Gazowy
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz pozostałych osób, których dane osobowe zostały podane w złożonym do MOPS wniosku, będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz pozostałych osób, których dane osobowe zostały podane w złożonym do MOPS wniosku, przetwarzane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować może odmową realizacji działań ze strony MOPS związanych z Pana/Pani sprawą.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 20 styczeń 2023 09:35 Paulina Malorna
Artykuł został zmieniony. środa, 26 kwiecień 2023 11:57 Paulina Malorna