Zapytania ofertowe

2019-11-08: Świadczenie usług pogrzebowych w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie sprawiania pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2019-11-07: Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2020 roku.
2019-10-25: Przeprowadzenie warsztatów fotograficznych oraz dostawa materiałów i urządzeń do przeprowadzenia warsztatów
2019-06-17: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych urządzeń biurowych dla MOPS w K-Koźlu
2019-05-17: Dostawy specjalistycznych środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2019-04-10: Dostawy artykułów papierniczych, materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2019-03-25: Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2019-03-21: Dostawa drobnego sprzętu kuchennego oraz pozostałego wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2019-03-04: Przeglądy oraz naprawy profesjonalnego sprzętu gastronomicznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2019-02-12: Świadczenie kompleksowej usługi całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki dla osób starszych, osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Kędzierzyn-Koźle