Aby załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą należy posiadać konto na platformie ePUAP oraz profil zaufany.

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Profil zaufany
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
Jak założyć konto oraz profil zaufany dowiesz się tutaj -  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

Jak załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu?:

  1. zaloguj się na platformę ePUAP
  2. kliknij w link aby zostać przekierowany bezpośrednio na profil naszego Urzędu - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MOPSKKozle
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 kwiecień 2019 08:11 Laura Walczyk