Zapytania ofertowe

2020-12-07: Dostawa laptopa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2020-12-01: Świadczenie usług streetworkera w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na rzecz osób bezdomnych na terenie miasta Kędzierzyn - Koźle
2020-11-30: Świadczenie usług pogrzebowych w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie sprawiania pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2020-11-13: Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2021 roku.
2020-05-26: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych urządzeń biurowych dla MOPS w Kędzierzynie-Koźlu
2020-04-29: Dostawy specjalistycznych środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2020-04-03: Dostawy artykułów papierniczych, materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2020-03-23: Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Ko
2020-03-20: Przeglądy oraz naprawy profesjonalnego sprzętu gastronomicznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.
2020-01-30: Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu