Zarządzenia Dyrektora 2024

Zarządzenie 11/2024: w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku konieczności zastosowania art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu
Zarządzenie 10/2024: w sprawie zmiany Polityki świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 9/2024: w sprawie wprowadzenia standardów dotyczących usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych przez Miejski Ośrodek Pom
Zarządzenie 8/2024: w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczenia sprzętu piknikowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 7/2024: w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w dwudniowych wyjazdach studyjnych dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy realizowanych w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji
Zarządzenie 6/2024: w sprawie zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym
Zarządzenie 5/2024: w sprawie ustalenia zryczałtowanego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania treningowego i wspomaganego w Kędzierzynie-Koźlu.
Zarządzenie 4/2024: w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 3/2024: w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych oraz administratora systemów informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie -Koźlu
Zarządzenie 2/2024: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 1/2024: w sprawie zmiany Polityki świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu