Zarządzenia Dyrektora 2023

Zarządzenie 52/2023: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2023.PN na „Dostawy mięsa, wędlin i drobiu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2024 r.
Zarządzenie 51/2023: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2023.ZS na „Przygotowanie, dostarczenia i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie 50/2023: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2023.ZS na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w 2024 roku”
Zarządzenie 49/2023: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej ze stanem na 31.12.2023 r.
Zarządzenie 48/2023: w sprawie ustalenia ceny za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 47/2023: w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w związku z wystąpieniem świąt w okresie rozliczeniowym przypadających w dniu innym niż niedziela w 2024 roku
Zarządzenie 46/2023: w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w spra
Zarządzenie 45/2023: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- referenta w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 44/2023: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- referenta w Dziale Świadczeń – ½ etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 43/2023: w sprawie ustalenia zryczałtowanego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania treningowego/wspomaganego w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 42/2023: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu „Wolontariusz Roku”
Zarządzenie 41/2023: w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru beneficjentów poddziałania PRL-1.2.3.10- „Stworzymy dom i będziemy go nosić w sobie” realizowanego w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji s
Zarządzenie 40/2023: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 39/2023: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 38/2023: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 37/2023: w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (zmiana)
Zarządzenie 36/2023: w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 35/2023: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 34/2023: w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Zarządzenie 33/2023: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 32/2023: w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w związku z wystąpieniem świąt w okresie rozliczeniowym przypadających w dniu innym niż niedziela w 2023 roku
Zarządzenie 31/2023: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 30/2023: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Dziennego Pobytu Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 29/2023: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 28/2023: w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 27/2023: w sprawie Zmiany zarządzenia nr 26/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 14.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- kiero
Zarządzenie 26/2023: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- kierownika Domu Dziennego Pobytu nr 4 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 25/2023: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 24/2023: w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w wyjazdach integracyjnych dla seniorów w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”
Zarządzenie 23/2023: w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w wyjazdach studyjnych dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy realizowanych w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich
Zarządzenie 22/2023: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 21/2023: w sprawie wprowadzenia Instrukcji przekazywania, przechowywania oraz zabezpieczania kluczy do mieszkań osób objętych usługami opiekuńczymi przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 20/2023: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2023.PN na „Dostawy warzyw i owoców świeżych i kiszonych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w II
Zarządzenie 19/2023: w sprawie powołania komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi celem rozpatrzenia skargi
Zarządzenie 18/2023: w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 17/2023: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- informatyka w Dziale Administracyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 16/2023: w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 15/2023: w sprawie określenia warunków i wysokości wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez właściwy miejscowo Sąd Rejonowy dla osób nieobecnych lub niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach administracyjnych o us
Zarządzenie 14/2023: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 13/2023: w sprawie wprowadzenia procedury realizacji działań podejmowanych w ramach wsparcia rodziny przez asystenta rodziny i pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 10/2023: w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społec
Zarządzenie 9/2023: w sprawie uchylenia zarządzeń
Zarządzenie 8/2023: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji ze stanem na 30.03.2023 r.
Zarządzenie 7/2023: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego uczestnictwa w warsztatach w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców jako podstawa rozwoju lokalnego”
Zarządzenie 6/2023: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referenta w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 5/2023: w sprawie ustalenia zryczałtowanego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 4/2023: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referenta w Dziale Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 3/2023: w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Polityki świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 2/2023: w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społec
Zarządzenie 1/2023: w sprawie wprowadzenia procedur przyznania usług asystencji osobistej w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu