Zarządzenia Dyrektora 2023

Zarządzenie 13/2023: w sprawie wprowadzenia procedury realizacji działań podejmowanych w ramach wsparcia rodziny przez asystenta rodziny i pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 10/2023: w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społec
Zarządzenie 9/2023: w sprawie uchylenia zarządzeń
Zarządzenie 8/2023: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji ze stanem na 30.03.2023 r.
Zarządzenie 7/2023: w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego uczestnictwa w warsztatach w ramach projektu „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców jako podstawa rozwoju lokalnego”
Zarządzenie 6/2023: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referenta w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 5/2023: w sprawie ustalenia zryczałtowanego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 4/2023: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referenta w Dziale Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 3/2023: w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Polityki świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 2/2023: w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społec
Zarządzenie 1/2023: w sprawie wprowadzenia procedur przyznania usług asystencji osobistej w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu