Zarządzenia Dyrektora 2020

Zarządzenie 47/2020: w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w spra
Zarządzenie 46/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2020.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na Świ
Zarządzenie 45/2020: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej ze stanem na 31.12.2020 roku
Zarządzenie 44/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2020.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na Świ
Zarządzenie 43/2020: w sprawie ustalenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie
Zarządzenie 42/2020: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – zastępcy kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 41/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.06.2020.PN na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w roku 2021 roku”.
Zarządzenie 40/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.04.2020.PN na „Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2021 roku – postępowanie podzie
Zarządzenie 39/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.05.2020.PN na „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie 38/2020: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 37/2020: w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pomieszczenia interwencyjnego utworzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 27
Zarządzenie 36/2020: w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.09.2020 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa organizacji zajęć terapeutycznych oraz przygotowywania i wydawa
Zarządzenie 35/2020: w sprawie wprowadzenia Zasad pracy rotacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 34/2020: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 33/2020: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 32/2020: w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 03.08.2020 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie z
Zarządzenie 31/2020: w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.09.2020 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzie
Zarządzenie 30/2020: w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.09.2020 r. w sprawie określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek P
Zarządzenie 29/2020: w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 28/2020: w sprawie Wprowadzenia standardów dotyczących usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kędzierzyn-Koźle
Zarządzenie 27/2020: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 26/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.03.2020.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w IV kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne
Zarządzenie 25/2020: w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w stanie epidemii
Zarządzenie 24/2020: w sprawie określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kędzierzyn-Koźle w stanie epidemii
Zarządzenie 23/2020: w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa organizacji zajęć terapeutycznych oraz przygotowywania i wydawania posiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w stanie epidemii
Zarządzenie 22/2020: w sprawie ustalenia wysokości wsadu do kotła celem naliczania odpłatności za wyżywienie w Domach Dziennego Pobytu
Zarządzenie 21/2020: w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 03.08.2020 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie z
Zarządzenie 20/2020: w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Zarządzenie 19/2020: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 18/2020: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 17/2020: w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 16/2020: w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w związku z wystąpieniem świąt w okresie rozliczeniowym przypadających w dniu innym niż niedziela w 2020 r.
Zarządzenie 15/2020: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kierownika w Domu Dziennego Pobytu nr 5 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 14/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2020.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w III kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczn
Zarządzenie 13/2020: w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 12/2020: w sprawie zmiany zarządzenia dot. zapewnienia okularów pracownikom zatrudnionym na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe
Zarządzenie 11/2020: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 10/2020: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji losowej ze stanem na 04.05.2020 r.
Zarządzenie 9/2020: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 8/2020: w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 7/2020: w sprawie zawieszenia stosowania Polityki świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 6/2020: w sprawie wprowadzenia tymczasowych zasad prowadzenia postępowań administracyjnych rozpoznawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 5/2020: w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 4/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2020.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w II kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie 3/2020: w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Zarządzenie 2/2020: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 1/2020: w sprawie ustalenia ceny za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kędzierzynie-Koźlu