Zarządzenia Dyrektora 2022

Zarządzenie 25/2022: w sprawie powołania Komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi celem rozpatrzenia skargi
Zarządzenie 24/2022: w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie ustalenia ceny za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Zarządzenie 23/2022: w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego Gminnego Centrum Seniora oraz Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu funkcjonujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 22/2022: w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w spra
Zarządzenie 21/2022: w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 20/2022: w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 19/2022: w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 18/2022: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 17/2022: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 16/2022: w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 15/2022: w sprawie uchylenia zarządzeń
Zarządzenie 14/2022: w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie -Koźlu z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w spr
Zarządzenie 13/2022: w sprawie udostępniania informacji na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 12/2022: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 11/2022: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 10/2020: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 9/2022: w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków na wynos w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w stanie epidemii
Zarządzenie 8/2022: w sprawie określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w stanie epidemii
Zarządzenie 7/2022: w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w stanie epidemii
Zarządzenie 6/2021: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora – samodzielne stanowisko ds. projektów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 5/2022: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 4/2022: w Sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 3/2022: w sprawie Zmiany zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w spraw
Zarządzenie 2/2022: w sprawie Powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2022.ZS na ,,Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Kędzierz
Zarządzenie 1/2022: w sprawie Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu