Postępowania objęte przepisami Ustawy Pzp

2020-08-31: Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w IV kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2020-05-22: Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w III kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2020-02-26: Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w II kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2019-12-18: Ogłoszenie o Zamówieniu na Usługi Społeczne Na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze Dla dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi
2019-11-28: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych z dziećmi z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w 2020 roku
2019-11-27: Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2020 roku
2019-11-12: Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2020 roku
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2020 rok
2019-09-02: Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w IV kwartale 2019 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2019-08-05: Ogłoszenie o Zamówieniu na Usługi Społeczne w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej