Zarządzenia Dyrektora 2021

Zarządzenie 30/2021: Zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 29/2021: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 28/2021: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 27/2021: wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 26/2021: w sprawie określenia zasad i kryteriów dokonywania okresowej oceny pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 25/2021: zmiany określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kędzierzyn-Koźle w stanie epidemii
Zarządzenie 24/2021: zmiany określonych zasad bezpieczeństwa pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 23/2021: powołania kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 22/2021: zmiany zarządzenia nr 14/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10.03.2021 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa organizacji zajęć terapeutycznych oraz przygotowywania i wydawania posiłków w Miejskim Ośrodku
Zarządzenie 21/2021: wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu