Zarządzenia Dyrektora 2021

Zarządzenie 60/2021: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 59/2021: w sprawie wprowadzenia Polityki świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 58/2021: w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w spra
Zarządzenie 57/2021: w sprawie zmiany zarządzenia 49/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w związku z wystąpieniem świąt w okresie rozliczeniowym przypadających w dniu innym, niż niedziela w 2022 roku
Zarządzenie 56/2021: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.03.2021.ZS na ,, Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Kędzie
Zarządzenie 55/2021: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2021.ZS na ,, Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczn
Zarządzenie 54/2021: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2021.ZS na ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w 2022 roku”.
Zarządzenie 53/2021: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- zastępcy kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 52/2021: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej ze stanem 31.12.2021 roku
Zarządzenie 51/2021: w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 50/2021: w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 49/2021: w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w związku z wystąpieniem świąt w okresie rozliczeniowym przypadających w dniu innym, niż niedziela w 2022 roku
Zarządzenie 48/2021: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- kierownika Gminnego Centrum Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 47/2021: w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referenta w Gminnym Centrum
Zarządzenie 46/2021: w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referenta w Gminnym Centrum
Zarządzenie 45/2021: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referenta w Gminnym Centrum Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 44/2021: w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 25.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referenta w Centrum Organiz
Zarządzenie 43/2021: w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania tytułu ,,Niezapominajki MOPS” oraz powołania Kapituły ds. przyznawania w/w Tytułu
Zarządzenie 42/2021: w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Mieszkań Chronionych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 41/2021: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 40/2021: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Gminnym Centrum Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Zarządzenie 39/2021: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownika Gminnego Centrum Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 38/2021: w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 37/2021: w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 36/2021: w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 35/2021: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 34/2021: w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16.08.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym funkcjonującym w ra
Zarządzenie 33/2021: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 32/2021: wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 31/2021: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Dziennego Pobytu Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 30/2021: Zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 29/2021: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 28/2021: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 27/2021: wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 26/2021: w sprawie określenia zasad i kryteriów dokonywania okresowej oceny pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 25/2021: zmiany określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kędzierzyn-Koźle w stanie epidemii
Zarządzenie 24/2021: zmiany określonych zasad bezpieczeństwa pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 23/2021: powołania kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 22/2021: zmiany zarządzenia nr 14/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10.03.2021 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa organizacji zajęć terapeutycznych oraz przygotowywania i wydawania posiłków w Miejskim Ośrodku
Zarządzenie 21/2021: wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 20/2021: powołania Komisji Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 19/2021: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 18/2021: w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 17/2021: w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 16/2021: w sprawie określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kędzierzyn-Koźle w stanie epidemii
Zarządzenie 15/2021: w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w stanie epidemii
Zarządzenie 14/2021: w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa organizacji zajęć terapeutycznych oraz przygotowywania i wydawania posiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w stanie epidemii
Zarządzenie 13/2021: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 12/2021: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – zastępcy kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 11/2021: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Mieszkań Chronionych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 10/2021: w sprawie ustalenia zryczałtowanego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 9/2021: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 8/2021: w sprawie refundacji poniesionych kosztów związanych z zakupem biletów parkingowych
Zarządzenie 7/2021: w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 22.04.2011r. w sprawie powołania stałej komisji do fizycznej likwidacji pieczątek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 5/2021: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 5/2021: w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie tymczasowych zasad prowadzenia postępowań administracyjnych rozpoznawanych przez Miejski Ośrod
Zarządzenie 4/2021: w sprawie zmiany Zasad pracy rotacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 3/2021: w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w związku z wystąpieniem świąt w okresie rozliczeniowym przypadających w dniu innym niż niedziela w 2021 roku
Zarządzenie 2/2021: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.03.2020.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społecznej na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień...
Zarządzenie 1/2021: w sprawie ustalenia ceny za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kędzierzynie-Koźlu