Zarządzenia Dyrektora 2021

Zarządzenie 59/2021: w sprawie wprowadzenia Polityki świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 58/2021: w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w spra
Zarządzenie 57/2021: w sprawie zmiany zarządzenia 49/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w związku z wystąpieniem świąt w okresie rozliczeniowym przypadających w dniu innym, niż niedziela w 2022 roku
Zarządzenie 56/2021: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.03.2021.ZS na ,, Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Kędzie
Zarządzenie 55/2021: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2021.ZS na ,, Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczn
Zarządzenie 54/2021: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2021.ZS na ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w 2022 roku”.
Zarządzenie 53/2021: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- zastępcy kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 52/2021: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej ze stanem 31.12.2021 roku
Zarządzenie 51/2021: w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 50/2021: w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu