Zarządzenia Dyrektora 2021

Zarządzenie 36/2021: w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 35/2021: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 34/2021: w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16.08.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym funkcjonującym w ra
Zarządzenie 33/2021: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 32/2021: wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 31/2021: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Dziennego Pobytu Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 30/2021: Zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 29/2021: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 28/2021: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 27/2021: wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu