Postępowania objęte przepisami Ustawy Pzp

2022-01-11: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
2021-12-09: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
2021-12-03: Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 roku
2021-12-02: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w 2022 roku
2020-12-31: Świadczenie usługi wychowawcy i socjoterapeuty w Placówkach Wsparcia Dziennego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu – postępowanie podzielone na 2 części. CZĘŚĆ I – usługi wychowawcy w Placówce Wsparcia Dzi
2020-12-15: Świadczenie usługi wychowawcy i socjoterapeuty w Placówkach Wsparcia Dziennego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu – postępowanie podzielone na 2 części. CZĘŚĆ I – usługi wychowawcy w Placówce Wsparcia Dzi
2020-12-08: Ogłoszenie o Zamówieniu na Usługi Społeczne Na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze Dla dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi
2020-11-26: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w 2021 roku
2020-11-25: PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W 2021 ROKU
2020-11-23: DOSTAWY ŻYWNOŚCI DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W 2021 ROKU