Zarządzenia Dyrektora 2019

Zarządzenie 39/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2019.ZWR na „Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2020 roku – postępowanie podzi
Zarządzenie 38/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.04.2019.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na Świ
Zarządzenie 37/2019: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 36/2019: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej ze stanem na 31.12.2019 roku
Zarządzenie 35/2019: w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 34/2019: w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 33/2019: w sprawie ustalenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie
Zarządzenie 32/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.05.2019.PN na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych z dziećmi z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle
Zarządzenie 31/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.06.2019.PN na „Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2020 roku – postępowanie podzie
Zarządzenie 30/2019: w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy
Zarządzenie 29/2019: w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 28/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.04.2019.PN na „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie 27/2019: w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 21/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów k
Zarządzenie 26/2019: w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w K
Zarządzenie 25/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.03.2019.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w IV kwartale 2019 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne
Zarządzenie 24/2019: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej składników mienia w Domu Dziennego Pobytu nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu.
Zarządzenie 23/2019: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 22/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.03.2019.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie 21/2019: w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia polityki świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 20/2019: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kierownika w Dziale Usług Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 19/2019: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kierownika Domu Dziennego Pobytu nr 2 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 18/2019: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 17/2019: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 16/2019: w sprawie zmiany Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonego zarządzeniem nr 17/2016 Dyrektora Miejskiego
Zarządzenie 15/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2019.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w III kwartale 2019 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczn
Zarządzenie 14/2019: w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania wypłacanych świadczeń w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług
Zarządzenie 13/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2019.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie 12/2019: w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania tytułu „Niezapominajki MOPS” oraz powołania Kapituły ds. przyznawania w/w Tytułu
Zarządzenie 11/2019: wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 10/2019: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2019.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w II kwartale 2019 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzie
Zarządzenie 9/2019: ustalenia wysokości wsadu do kotła celem naliczenia odpłatności za wyżywienie w Domach Dziennego Pobytu
Zarządzenie 8/2019: zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społec
Zarządzenie 7/2019: powołania Komisji do oceny otrzymanych zgłoszeń – formularzy rekrutacyjnych oraz stworzenia listy osób zakwalifikowanych do wsparcia w formie Teleopieki w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających
Zarządzenie 6/2019: wprowadzenia procedury postępowania w przypadku ogłoszenia ostrzeżenia oraz alarmu I i II stopnia ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu
Zarządzenie 5/2019: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2018.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych NA USŁUGI OPIEKUŃ
Zarządzenie 4/2019: zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 21/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
Zarządzenie 3/2019: wprowadzenia „Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania” oraz „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody” w lokalach posiadających umowę najmu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 2/2019: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 1/2019: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonego zarządzeniem nr 5/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 24.