Zarządzenia Dyrektora 2019

Zarządzenie 39/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2019.ZWR na „Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2020 roku – postępowanie podzi
Zarządzenie 38/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.04.2019.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na Świ
Zarządzenie 37/2019: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 36/2019: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej ze stanem na 31.12.2019 roku
Zarządzenie 35/2019: w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 34/2019: w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 33/2019: w sprawie ustalenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie
Zarządzenie 32/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.05.2019.PN na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych z dziećmi z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle
Zarządzenie 31/2019: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.06.2019.PN na „Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2020 roku – postępowanie podzie
Zarządzenie 30/2019: w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy