Zarządzenia Dyrektora 2018

Zarządzenie 37/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Domu Dziennego Pobytu nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu.
Zarządzenie 36/2018: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Domu Dziennego Pobytu nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu.
Zarządzenie 35/2018: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej ze stanem na 31.12.2018 roku
Zarządzenie 34/2018: ustalenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie
Zarządzenie 33/2018: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.06.2018.PN na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych z dziećmi z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w roku 20
Zarządzenie 32/2018: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.05.2018.PN na „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzier
Zarządzenie 31/2018: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.04.2018.PN na „Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2019 roku – postępowanie podzielone na 10
Zarządzenie 30/2018: ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy
Zarządzenie 29/2018: Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowego w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 28/2018: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.04.2018.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych NA USŁUGI OPIE
Zarządzenie 26/2018: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 19/2018: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 31/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 07 listopada 2013r.
Zarządzenie 25/2018: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.03.2018.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych NA USŁ
Zarządzenie 22/2018: w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 21/2018: sprostowania zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Mieszkań Chronionych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 20/2018: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2018.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych NA USŁUGI OPIEKU
Zarządzenie 17/2018: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Mieszkań Chronionych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 18/2018: zmiany zarządzenia 34/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 16.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźl
Zarządzenie 24/2018: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 23/2018: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.03.2018.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w IV kwartale 2018 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczn
Zarządzenie 27/2018: wprowadzenia załącznika nr 8 do zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzi
Zarządzenie 16/2018: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Dziale Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 15/2018: zmiany zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 7 stycznia 2015 r, w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w sprawie organi
Zarządzenie 14/2018: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 13/2018: zmiany załącznika nr 4 do zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzyni
Zarządzenie 12/2018: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze – referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 11/2018: zmiany Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonego zarządzeniem nr 17/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Zarządzenie 10/2018: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2018.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w III kwartale 2018 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzi
Zarządzenie 9/2018: Wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 8/2018: Powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 7/2018: w sprawie uchylenia zarządzeń
Zarządzenie 6/2018: w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 5/2018: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2018.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w II kwartale 2018 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie 4/2018: w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 3/2018: w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania tytułu „Niezapominajki MOPS” oraz powołania Kapituły ds. przyznawania w/w Tytułu.
Zarządzenie 2/2018: w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 23/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu z dnia 6 lipca 2017 r.
Zarządzenie 1/2018: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2018.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych NA USŁ