Zarządzenia Dyrektora 2018

Zarządzenie 37/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Domu Dziennego Pobytu nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu.
Zarządzenie 36/2018: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Domu Dziennego Pobytu nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu.
Zarządzenie 35/2018: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej ze stanem na 31.12.2018 roku
Zarządzenie 34/2018: ustalenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie
Zarządzenie 33/2018: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.06.2018.PN na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych z dziećmi z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w roku 20
Zarządzenie 32/2018: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.05.2018.PN na „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzier
Zarządzenie 31/2018: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.04.2018.PN na „Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2019 roku – postępowanie podzielone na 10
Zarządzenie 30/2018: ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy
Zarządzenie 29/2018: Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowego w Dziale Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 28/2018: powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.04.2018.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych NA USŁUGI OPIE