Postępowania objęte przepisami Ustawy Pzp

2020-12-31: Świadczenie usługi wychowawcy i socjoterapeuty w Placówkach Wsparcia Dziennego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu – postępowanie podzielone na 2 części. CZĘŚĆ I – usługi wychowawcy w Placówce Wsparcia Dzi
2020-12-15: Świadczenie usługi wychowawcy i socjoterapeuty w Placówkach Wsparcia Dziennego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu – postępowanie podzielone na 2 części. CZĘŚĆ I – usługi wychowawcy w Placówce Wsparcia Dzi
2020-12-08: Ogłoszenie o Zamówieniu na Usługi Społeczne Na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze Dla dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi
2020-11-26: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w 2021 roku
2020-11-25: PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W 2021 ROKU
2020-11-23: DOSTAWY ŻYWNOŚCI DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W 2021 ROKU
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2021 rok
2020-08-31: Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w IV kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2020-05-22: Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w III kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2020-02-26: Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w II kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu