Zarządzenia Dyrektora 2020

Zarządzenie 47/2020: w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w spra
Zarządzenie 46/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2020.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na Świ
Zarządzenie 45/2020: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej ze stanem na 31.12.2020 roku
Zarządzenie 44/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2020.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na Świ
Zarządzenie 43/2020: w sprawie ustalenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie
Zarządzenie 42/2020: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – zastępcy kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 41/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.06.2020.PN na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w roku 2021 roku”.
Zarządzenie 40/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.04.2020.PN na „Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w 2021 roku – postępowanie podzie
Zarządzenie 39/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.05.2020.PN na „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie 38/2020: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu