Numer zarządzenia 44/2020
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.01.2020.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mającym na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.
treść zarządzenia

pobierz plik

 

 

 

Brak informacji o zmianach.