Numer zarządzenia 46/2020
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2020.ZS prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usługi wychowawcy i socjoterapeuty w Placówkach Wsparcia Dziennego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu – postępowanie podzielone na 2 części. CZĘŚĆ I – usługi wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego CZĘŚĆ II – usługi socjoterapeuty w Placówce Wsparcia Dziennego. 
treść zarządzenia

pobierz plik

 

 

 

Brak informacji o zmianach.