Numer zarządzenia 47/2020
w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w sprawie organizacji i działania składnicy akt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
treść zarządzenia

pobierz plik

 

 

 

Brak informacji o zmianach.