Rodzaj

Podmiot przeprowadzający

Data rozpoczęcia i zakończenia

Przedmiot

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

kontrola

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

13.02.2014

Zasadność wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

  1. Sprawozdanie kontroli w trybie uproszczonym.

Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie MOPS

kontrola

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

17.03.2014

Zasadność wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Sprawozdanie kontroli w trybie uproszczonym.
Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie MOPS

kontrola

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Biuro Informatyki i Ochrony Informacji

22.08.2014

Ochrona Informacji Niejawnych

Protokół kontroli z dnia 22.08.2014 r.
Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie MOPS

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 09:41 Leszek Grün