Rodzaj

Podmiot przeprowadzający

Data rozpoczęcia i zakończenia

Przedmiot

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

kontrola

Najwyższa Izba Kontroli

7 lipca 2018 r. –
27 września 2018 r.

Prawidłowość prowadzenia mieszkań chronionych

Wystąpienie pokontrolne

kontrola

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

6 listopada 2018 r.

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji i postanowienia 5580.23.2011.PZ z dnia 15.03.2017 r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolo-rozpoznawczych

kontrola

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

7 listopada 2018 r.

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji i postanowienia 5580.22.2011.PZ z dnia 27.04.2015 r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolo-rozpoznawczych

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05 luty 2019 11:50 Laura Walczyk