Udzielenie pomocy w formie wsparcia w mieszkaniu treningowym/wspomaganym następuje na wniosek osoby zainteresowanej i poprzedzone jest sporządzeniem kontraktu mieszkaniowego przez pracownika socjalnego. Przyznanie wsparcia w mieszkaniu treningowym/wspomaganym oraz ustalenie odpłatności za pobyt następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wsparcie w mieszkaniu treningowym/wspomaganym może być przyznane osobie pełnoletniej, będącej mieszkańcem Gminy Kędzierzyn-Koźle, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki,
w szczególności:

 • osobie z niepełnosprawnością, w podeszłym wieku lub przewlekle chorej, której stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego,
 • osobie z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury przyznania wsparcia w mieszkaniu wspomaganym lub treningowym można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4835 949 wew. 114.

Wnioski oraz oświadczenia do wniosku dostępne w siedzibie MOPS.
 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 19:15 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 czerwiec 2018 12:17 Agnieszka Cetnar
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 czerwiec 2018 19:17 Agnieszka Cetnar
Artykuł został zmieniony. środa, 24 styczeń 2024 14:24 Kornelia Tomanek
Artykuł został zmieniony. środa, 24 styczeń 2024 14:25 Kornelia Tomanek
Artykuł został zmieniony. środa, 31 styczeń 2024 20:29 Kornelia Tomanek