Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 600 zł.

Zasiłek ustala się w wysokości:

nie niższej niż 50 % różnicy między:

 1. Kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 2. Kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł miesięcznie

Zasiłek zostaje przyznany:

 1. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanego oraz po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych u osób zobowiązanych (zstępnych i wstępnych) do alimentacji
 2. W drodze decyzji administracyjnej do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.


Od decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Dyrektora tut. Ośrodka w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

 
 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 19:29 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 czerwiec 2018 12:16 Agnieszka Cetnar
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 04:39 Joanna Jerzyk
Artykuł został zmieniony. środa, 13 listopad 2019 20:47 Joanna Jerzyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 styczeń 2020 22:49 Marzena Urbanowicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 maj 2022 20:21 Danuta Bojda