Zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w sytuacji:

 

 1. śmierci rodzica/opiekuna prawnego,
 2. klęski żywiołowej,
 3. wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia czy osoby w rodzinie,
 4. nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
 5. innych szczególnych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia – np. kradzież, pożar itp.

 

Mając na uwadze wymogi ustawodawcy, przy prowadzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego, wymaganym staje się udokumentowanie przez wnioskodawcę nie tylko wystąpienia samego zdarzenia losowego, ale również udokumentowanie faktu pogorszenia sytuacji materialnej w rodzinie spowodowanego wystąpieniem tego zdarzenia losowego.

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie:

 

 1. którzy zamieszkują na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle,
 2. w rodzinie których zaistniało w/w zdarzenie.

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

_______________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 19:31 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29 maj 2018 08:27 Klaudia Wojdyła
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 marzec 2023 09:36 Klaudia Wojdyła