ŚWIADCZENIA W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU RZĄDOWEGO „POSIŁEK
W SZKOLE I W DOMU” na lata 2024-2028

Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje udzielanie pomocy w formie posiłku bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Pomoc w formie posiłku przysługuje:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
 3. osobom  spełniającym przesłanki do udzielania pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Pomoc w formie posiłków dla dzieci udzielana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizowana jest w przedszkolach, szkołach, świetlicach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Pomoc w formie posiłków dla dorosłych realizowana jest w jadłodajni przy domach dziennego pobytu
z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz w jadłodajni wyłonionej w postępowaniu w trybie zamówień publicznych.

Pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przysługuje osobom  spełniającym przesłanki do udzielania pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania pomocy można uzyskać pod numerem telefonu : 77 4835 949 wew. 405

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie pomocy - pobierz plik
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia wnioskodawcy i członków rodziny - pobierz plik
 • decyzja z ZUS/KRUS o wysokości emerytury/renty – jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny pobiera takie świadczenia

Szczegółowe informacje dotyczące procedury przyznania zasiłku celowego można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4835 949 wew. 405.
 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 19:34 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 czerwiec 2018 12:16 Agnieszka Cetnar
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 04:43 Joanna Jerzyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 luty 2019 07:39 Joanna Jerzyk
Artykuł został zmieniony. środa, 13 listopad 2019 20:50 Joanna Jerzyk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 styczeń 2020 22:02 Marzena Urbanowicz
Artykuł został zmieniony. środa, 31 styczeń 2024 20:13 Kornelia Tomanek