Wspieranie rodziny to zespół działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Piecza zastępcza to zespół osób, instytucji i działań, które mają na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.

Na podstawie art. 191 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j Dz. U. 2023, poz. 1426 ) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

 • 10% wydatków na opiekę i wychowania dziecka - w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 • 30% wydatków na opiekę i wychowania dziecka - w II roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 • 50% wydatków na opiekę i wychowania dziecka - w III roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka następuje po skompletowaniu dokumentów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i po wydaniu przez w/w organ decyzji kierującej do danej placówki oraz decyzji o odpłatności.

Notę księgową sporządzoną przez PCPR wraz z kompletem dokumentów dostarcza się do tut. Ośrodka celem realizacji. 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,

 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem określonym w pkt 3 jest obligatoryjne.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 08 kwiecień 2018 19:43 Leszek Grün
Artykuł został zmieniony. środa, 13 listopad 2019 20:52 Joanna Jerzyk
Artykuł został zmieniony. środa, 31 styczeń 2024 20:26 Kornelia Tomanek
Artykuł został zmieniony. środa, 31 styczeń 2024 20:29 Kornelia Tomanek