Zarządzenia Dyrektora 2020

Zarządzenie 37/2020: w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pomieszczenia interwencyjnego utworzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 27
Zarządzenie 36/2020: w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.09.2020 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa organizacji zajęć terapeutycznych oraz przygotowywania i wydawa
Zarządzenie 35/2020: w sprawie wprowadzenia Zasad pracy rotacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 34/2020: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 33/2020: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 32/2020: w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 03.08.2020 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie z
Zarządzenie 31/2020: w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.09.2020 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzie
Zarządzenie 30/2020: w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.09.2020 r. w sprawie określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek P
Zarządzenie 29/2020: w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 28/2020: w sprawie Wprowadzenia standardów dotyczących usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kędzierzyn-Koźle