Zarządzenia Dyrektora 2020

Zarządzenie 27/2020: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 26/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.03.2020.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w IV kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne
Zarządzenie 25/2020: w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w stanie epidemii
Zarządzenie 24/2020: w sprawie określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kędzierzyn-Koźle w stanie epidemii
Zarządzenie 23/2020: w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa organizacji zajęć terapeutycznych oraz przygotowywania i wydawania posiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w stanie epidemii
Zarządzenie 22/2020: w sprawie ustalenia wysokości wsadu do kotła celem naliczania odpłatności za wyżywienie w Domach Dziennego Pobytu
Zarządzenie 21/2020: w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 03.08.2020 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie z
Zarządzenie 20/2020: w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Zarządzenie 19/2020: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 18/2020: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu