Zarządzenia Dyrektora 2020

Zarządzenie 17/2020: w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 16/2020: w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w związku z wystąpieniem świąt w okresie rozliczeniowym przypadających w dniu innym niż niedziela w 2020 r.
Zarządzenie 15/2020: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kierownika w Domu Dziennego Pobytu nr 5 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 14/2020: w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP/KZ.241.02.2020.PN na „Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w III kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczn
Zarządzenie 13/2020: w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 12/2020: w sprawie zmiany zarządzenia dot. zapewnienia okularów pracownikom zatrudnionym na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe
Zarządzenie 11/2020: w sprawie wprowadzenia zmian do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 10/2020: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji losowej ze stanem na 04.05.2020 r.
Zarządzenie 9/2020: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Zarządzenie 8/2020: w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu